AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   SOUDNÍ ZNALEC ŽV   |   KONTAKT   | UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"  

    Úvod

    Úvod 1. Telata 2. Mladý skot 3. Chov dojnic 4. KBTM - Krávy bez tržní produkce mléka 5. Výkrm býků

    Úvod 1. okruh 2. okruh 3. okruh

    ÚvodII.1. ODCHOV TELAT

Předpoklad uspěšného chovu je, že známe přesná specifika a požadavky telete od narození. Podmíkou je i odpovídající chovatelské prostředí krávy před porodem na mateřské dovolené.
Zákonné požadavky pro chov telat udávají standardy pro ochranu telat a další zákon o životním prostředí vyžaduje neporušování okoního prostředí, zejména znečištění ploch a odtékající vod u venkovních odchovů.
Vyžadované standardy u telat se promítají do řešení staveb. Ne vždy je výklad z hlediska obvyklých zkušeností pochopitelný.
Z hlediska anatomického a fyziolgického vývoje telete přizpůsobujeme ustájení z idividualního, na přechodné skupinové (56 – 70 – 90 dnů). A koncem třetího měsíce je snaha vytvořit skupinu skotu v návaznost na další technologii ustájení.

Z hlediska systémů jsou možná tři hlavní řešení ustájení do třech měsíců. Které upřednostníme většinou rozhodne, jak velké problémy máme
  • s životním prostředím
  • s chovatelskou kázní
  • s infekčním tlakem
Venkovní individuální boxy (VIB) - nejdéle známý (Stejmanovy boudy), nejrozšířenější odchov, bezpečný, z hlediska mikroklima. Nepříznivé klimatické podmínky ovlivňují nežádoucí odtok znečištěných vod a spolehlivou práci obsluhy.Přístřeškové individuální boxy (PIB) – skládací kotce pod střechou, vyhovují životnímu prostředí, zlepší se podmínky pro ošetřovatel. Je nutné řešit a sledovat mikroklima, je větší riziko infekčního tlaku. Nutno dodržet vizuální kontakt u telat, může být i fyzický. Výhodné je využít plastové boudy s pomocnými kolečky na manipulaci.Skupinový odchov s mléčným krmným automatem (KAT) – technicky zvládnuté namíchání, nahřatí a individuelní rozdělení mléka do třech intervalů napájení během dne se zpětnou kontrolou a možnou individuelní medikací. Ošetřovatel se věnuje navyknutí na cucák, sleduje zdravotní stav, kontroluje napájení mlékem, doplňuje starter, sleduje čistotu vody v napaječce a dostýlá kotce. Opět je zvýšené riziko infekčního tlaku, nutno pečlivě sledovat a případně regulovat mikroklima. Výhoda je v utvoření společného stáda v kotci.Při odchovu telat je rozhodující přesné napájení mlékem, čistý vzduch a dodržování veškeré hygieny kotce a napájecích zaříení. Dodržovat zoohygienická opatření, turnusový obrat a seznámit se s pojmem infekční tlak. Jaké infekce telata ohrožují, jakým způsobem se přenáší a jaké jsou možnosti v prevenci. Nutno zvolit správnou desinfekci během chovu a hlavně po ukončení odchovu včetně průběžné chemické nebo bilogické likvidace much. Z hlediska výše investice při dodržení zákoných požadavků se jednotlivé systémy příliš neliší.

Období Rostlinné výživy – první fáze do roku věku od narození

Pokud je dobře zvládnut přechod z mléčné výživy a u telat je dobře nastartovaný růst a vývin, máme předpoklad odchovat zvířata s velkým tělesným rámcem a prostornými předžaludky.

S y s t é m y u s t á j e n í:

Z chovatelskéh hlediska je důležité neměnit počet zvířat v kotci. Pevná drsná podlaha je nutná pro obrušování paznehtů, výhodné jsou navazující výběhy. Zásadní je kvalitní mikroklima stáje a odpovídající počet zvířat vzhledem k velikosti prostoru lože a nebo počtu míst v boxech. Chovatel sleduje zdravotní stav a u jalovic výživu, aby nedošlo k tučnění.

Volné přistýlané kotce – nejvíce využívané, menší jistota na suché ložeKotce s individálními boxy – suché lože a nerušený odpočinek v boxu je předností, a většinou navazující stejnou technologie v dalším chovu.


© 2015 Jan Medek