AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   SOUDNÍ ZNALEC ŽV   |   KONTAKT   | UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"  

    Úvod

    Úvod 1. Telata 2. Mladý skot 3. Chov dojnic 4. KBTM - Krávy bez tržní produkce mléka 5. Výkrm býků

    Úvod 1. okruh 2. okruh 3. okruh

    ÚvodMONTÁŽ A DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO SKOT

Další činnost firmy je montování technologií do stájí pro ustájení skotu. Vychází z několikaletých zkušeností z montáží jednotlivých druhů technických zařízení s důrazem na dořešení detailů.
Montáži předchází přesné zpracování technologického projektu s upřesněním detailů vzhledem k provozu ve stáji.

© 2015 Jan Medek