AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodIII. KEJDOVÉ TECHNOLOGIE

Výstavba ustájení s kejdovou technologií nebo přechod ze stlaného provozu s chlévskou mrvou na kejdové hospodářství znamená vyřešit několik okruhů důležitých pro funkčnost celého systému. Každé nedořešení, zanedbání nebo nepochopení specifik kejdového hospodářství má v důsledku obecnou nechuť ke „kejdě“ , známou z minula, čímž se komplikuje celý provoz. Proto je zásadní důsledné seznámení s technologií provozu a dálším využitím kejdy jako hnojiva, případně jako materiálu do bioplynového reaktoru. Ekonomika provozu je známá, zkušeností z jednotlivých hospodářství je dostatek, proto je možné navrhnout kompletní řešení pro dané stáje skotu. Vždy se vyplatí spolupracovat se specialistou v daném oboru. Dále je nutné při navrhování respektovat fyzikální zákony o tekutosti kapalin o různé hustotě.

Ve stájích s kejdovou technologií se do loží v individualních lehacích boxech montují různé typy matrací nebo se lože dostýlá upraveným separátem nebo jiným vhodným stelivem.
© 2009 Jan Medek