AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   SOUDNÍ ZNALEC ŽV   |   KONTAKT   | UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"  

    Úvod

    Úvod 1. Telata 2. Mladý skot 3. Chov dojnic 4. KBTM - Krávy bez tržní produkce mléka 5. Výkrm býků

    Úvod 1. okruh 2. okruh 3. okruh

    Úvod1. OKRUH

Odtok kejdy gravitací nebo mechanická manipulace s kejdou.

Roštové podlahy
  • kejda odtéka gravitací přeronovými kanály do sběrné jímky
  • kejda se prošlapuje a protéka do podroštového skladovacího kanálu s cirkulací a čerpáním
  • v podroštovém prostoru je shrnovací lopata
U roštových podlah je důležité zapezpečit čistotu roštů protlačením husté části kejdy do podroštového prostoru například mechanickou lopatou se stěrkou.Pevné podlahy
  • kejda se vyhrnuje mechanickou lopatou do sběrného kanálu a odtud gravitací, přeronem nebo skluzem do sběrné jímky
Shrnovací lopaty
  • tažené lanem(ocelové,textilní) nebo řetězem
  • hydraulické shrnovací lopty
Mobilní vyhrnování
  • využívá se stroj s radlicí

© 2015 Jan Medek