AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. Úvod1. OKRUH

Odtok kejdy gravitací nebo mechanická manipulace s kejdou.

Roštové podlahy
  • kejda odtéka gravitací přeronovými kanály do sběrné jímky
  • kejda se prošlapuje a protéka do podroštového skladovacího kanálu s cirkulací a čerpáním
  • v podroštovém prostoru je shrnovací lopata
U roštových podlah je důležité zapezpečit čistotu roštů protlačením husté části kejdy do podroštového prostoru například mechanickou lopatou se stěrkou.Pevné podlahy
  • kejda se vyhrnuje mechanickou lopatou do sběrného kanálu a odtud gravitací, přeronem nebo skluzem do sběrné jímky
Shrnovací lopaty
  • tažené lanem(ocelové,textilní) nebo řetězem
  • hydraulické shrnovací lopty
Mobilní vyhrnování
  • využívá se stroj s radlicí

© 2009 Jan Medek