AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   SOUDNÍ ZNALEC ŽV   |   KONTAKT   | UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"  

    Úvod

    Úvod 1. Telata 2. Mladý skot 3. Chov dojnic 4. KBTM - Krávy bez tržní produkce mléka 5. Výkrm býků

    Úvod 1. okruh 2. okruh 3. okruh

    Úvod2. OKRUH

Separace
  • kejda se separuje pro potřeby stlaní nebo surovou kejdu přečerpáváme přímo do skladovcích prostor. Využívají se separátory šnekové a odstředivé, kde každý systém má své přednosti a jiné provozní podmínky.SKLADOVÁNÍ KEJDY
  • Skladování v nádržích – železobetonové, smaltované ocelové plechy, systém LIPP
  • Skladování v zemních jímkách
Pokud je potřeba zastřešit nádrže, je výběr v kovových konstrukcích, zaplachtování a je možné využít i plovoucí folie.


© 2015 Jan Medek