AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. Úvod2. OKRUH

Separace
  • kejda se separuje pro potřeby stlaní nebo surovou kejdu přečerpáváme přímo do skladovcích prostor. Využívají se separátory šnekové a odstředivé, kde každý systém má své přednosti a jiné provozní podmínky.SKLADOVÁNÍ KEJDY
  • Skladování v nádržích – železobetonové, smaltované ocelové plechy, systém LIPP
  • Skladování v zemních jímkách
Pokud je potřeba zastřešit nádrže, je výběr v kovových konstrukcích, zaplachtování a je možné využít i plovoucí folie.


© 2009 Jan Medek