AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodSoudní znalec ŽV


Znalec v oboru ekonomickém,odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací na hospodářská zvířata.
Znalec v oboru zemědělství ,odvětví výroba živočišná.

Ing.Vetýška Jaroslav CSc.,
průkaz č.574/2000 Městský soud v Praze

Telefon: 602 154 905, 565 496 463

© 2009 Jan Medek